Članki V tej rubriki smo pripravili članke, ki smo jih objavili v na&scaron;em glasilu ali jih uporabili pri kateri izmed na&scaron;ih dejavnosti. V prvem delu so predstavljeni članki, ki predstavljajo osnovo na&scaron;ega delovanja, v nadaljevanju pa smo članke razdelil v tematske sklope, ki se nam zdijo pomembni za nas in na&scaron;e delovanje. V juniju 2003 je bila v okviru &Scaron;ole za poslanstvo v Duhovnem sredi&scaron;ču sv. Jožefa pod mentorstvom p. Silva &Scaron;inkovca predstavljena zaključna naloga z naslovom: Program aktivnega vključevanja razporočenih v Cerkev avtorice ga. Helene Re&scaron;čič preberi več&gt;&gt; S tem so bile podane osnove za samo ustanovitev skupine. &Scaron;e bolj podrobno pa so bili cilji in naloge skupin urejeni po delavnici, ki je bila v letu 2006 pripravljena za animatorje skupin SRCE preberi več&gt;&gt; Celotno obdobje delovanja skupine SRCE izhaja glasilo, v katerem so objavljeni aktualni članki s področja problematike, s katero se skupina ukvarja. Tematski sklop I: Duhovna rast Tematski sklop II: Osebnostna rast Tematski sklop III: Samopoč ob razvezi Tematski sklop IIII: Otroci in razveza Članki, ki jih je pripravil p. dr. Viljem Lov&scaron;e, duhovni voditelj skupine SRCE: Slovenska sinoda Zakon o razvezah Pripustitev k zakramentom Duhovno spremljanje razvezanih Otroci in razveza Otroci po razvezi in njihovi star&scaron;i v luči božje besedehttp://srce.rkc.si/index.php/content/display/26<![CDATA[Duhovna rast]]><![CDATA[Osebnostna rast]]><![CDATA[Samopomoč ob razvezi]]><![CDATA[Otroci in razveza]]>