Predstavitev V juniju 2003 je bila v okviru &Scaron;ole za poslanstvo v Duhovnem sredi&scaron;ču sv. Jožefa pod mentorstvom p. Silva &Scaron;inkovca predstavljena zaključna naloga z naslovom: Program aktivnega vključevanja razporočenih v Cerkev avtorice ga. Helene Re&scaron;čič. Zamisel je vzpodbudila prisotne in pri&scaron;lo je do sestanka skupine ljudi, ki so problemu razporočenih znali prisluhniti in se na sestanku med drugim dogovorili, da pričnejo z delovanjem skupine SRCE (Skupina za Razporočene v CErkvi). V prilogi tednika Družina je bilo objavljenih nekaj prispevkov (ga. Vilma Moderc, p. Beno Lavrih, ga. Helena Re&scaron;čič), v začetku oktobra pa je bila o problematiki na radiu Ognji&scaron;če posebna oddaja, kjer so sodelovali g. &scaron;kof Andrej Glavan, p. Beno Lavrih in ga. Helena Re&scaron;čič. Četrti ponedeljek v oktobru 2003 je bilo prvo srečanje skupine SRCE. Sledila so redna mesečna druženja razporočenih. &quot;S poglabljanjem vere, duhovno in osebno rastjo smo želeli pomagati predvsem sebi in si olaj&scaron;ati vsakodnevne težave.&quot; (udeleženka) Odtlej se skupina srečuje redno enkrat mesečno. Posebej za razporočeno so bile dvakrat organizirane in lepo obiskane tudi duhovne vaje, ki jih je vodil p. Vili Lov&scaron;e. Namen druženja je povezati ljudi z enako bolečo izku&scaron;njo razveze ter s pomočjo izbora primerne tematike na srečanjih ponuditi priložnost za poglabljanje vere in osebne rasti. Z gosti predavatelji želimo odgovoriti na najbolj pereča vpra&scaron;anja razvezanih. Delovanje skupine za razporočene v okviru Cerkve sledi vodilu plenarnega zbora, ki pravi: Poseben izziv za kr&scaron;čansko skupnost so danes &quot;matere samohranilke, ločeni, ločeni in vnovič poročeni, ovdoveli, zakonci v stiski&quot; (PZ 45, prim. 290, 301, 303, 429) SIMBOL (LOGOTIP) - oblikovala Simona HITIJ Skupnost Razvezanih v Cerkvi Simbolni pomen: Stilizirana podoba srca, poti in rok. Srce je spodaj preklano, kot simbol bolečine, ki nastane ob prekinitvi odnosa oziroma ločitvi. Je tudi podoba poti, ki je potrebna, da ta bolečina mine in je človek sposoben pogleda naprej. Srce od zgoraj objemata roki kot simbol Božjega spusta v to ranjenost,njegov dotik in objem, ki to ranjeno srce spet pozdravi. Sta tudi simbol solidarnosti, pomoči skupine v kateri človek i&scaron;če pomoč in prijateljstvo ljudi s podobno izku&scaron;njo ločitve. CILJI SKUPINE SRCE: osebna rast in poglabljanje v veri odprtost za soljudi s podobnimi izku&scaron;njami pomoč pri re&scaron;evanju nekaterih problemov razvezanih dejavno vključevanje v nadaljnjo &scaron;iritev skupine &ndash; sledenje osnovni ideji o delovanju podobnih skupin na dekanijski ravni Ciljna skupina: razvezani, ki so že preboleli akutno stanje ob in neposredno po razvezi.http://srce.rkc.si/index.php/content/display/12<![CDATA[SRCE Sv. Jožef]]><![CDATA[Aktivnosti]]><![CDATA[Arhiv glasil]]><![CDATA[SRCE v javnosti]]><![CDATA[Članki]]>